Πιστοποιήσεις

ISO 9001:2000 Αντικείμενο πιστοποίησης “Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων”

iso1 ISO 9001:2000 Αντικείμενο πιστοποίησης "Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων"

ISO 9001:2008 Αντικείμενο πιστοποίησης “Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων”

iso2 ISO 9001:2008 Αντικείμενο πιστοποίησης "Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων"

Φορέας Πιστοποίησης TUV-ICB HELLAS